Selecteer de taal

Fona Conservation biedt subsidies aan voor onderzoeken ten behoeve van natuurbehoud en beheer, op nationaal en internationaal gebied. Er zijn drie subsidierondes per jaar. De subsidie bedraagt maximaal € 750,-. Op basis van inkomsten en uitgaven van de stichting wordt jaarlijks bepaald hoeveel subsidies er kunnen worden uitgereikt. 

 

Subsidie aanvragen

Aanvragen van een subsidie gebeurt via het standaard-aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier en bijbehorende bestanden dienen per e-mail te worden opgestuurd naar het secretariaat van Fona Conservation. De subsidieaanvragen mogen zowel in de Nederlandse taal als in de Engels taal worden aangeleverd.

Aanvraagformulier:

 

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen zijn ieder kalenderjaar op 5 januari, 1 april en 1 oktober.

 

Subsidie voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor de subsidie aanvraag. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de subsidieaanvraag in overweging worden genomen. 

 • Het onderzoek in de aanvraag is gerelateerd aan nationale of internationale natuurbescherming; Bij ecologisch onderzoek geeft  de aanvrager aan hoe hij/zij denkt dat de ontwikkelde kennis toegepast kan worden bij natuurbescherming; 
 • Het onderzoek in de aanvraag bevat veldwerk en/of bezoek aan het buitenland waar kosten voor worden gemaakt; 
 • De aanvrager is ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool;
 • De aanvrager doet een bachelor of masteropleiding;
 • De aanvrager heeft nog niet eerder een subsidie van Fona Conservation ontvangen;
 • De aanvraag dient vóór aanvang van het project te worden ingediend. In de praktijk betekent dit dat het aanvraagformulier en bijbehorende documenten door het secretariaat van Fona Conservation zijn ontvangen voor de start van het veldwerk van de aanvraag;
 • Het aanvraagformulier moet in z’n geheel zijn ingevuld en de bijbehorende documenten moeten zijn bijgevoegd. Apart meesturen van een volledig voorstel kan, maar is geen vervanging van het gevraagde plan van aanpak.

Binnen ongeveer een maand na de sluitingstermijn ontvangt de aanvrager bericht over de eventuele toekenning van de subsidie. 

 

Subsidie criteria

Alle subsidieaanvragen die voldoen aan de bovenstaande subsidievoorwaarden worden door het bestuur van Fona Conservation grondig beoordeeld. Zij selecteren uiteindelijk de beste aanvragen, welke een subsidie krijgen toegekend. De bestuursleden hebben relevante kennis over en ervaring met wetenschappelijk onderzoek en natuurbescherming. Hiermee kunnen zij een gedegen oordeel geven over subsidieaanvragen en eventueel feedback geven. Belangrijke punten waar het bestuur rekening mee houdt bij de toekenning van subsidieaanvragen zijn:

 • De betekenis van het onderzoek voor natuurbescherming
 • De volledigheid en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel
 • De volledigheid en kwaliteit van de aanvraag
 • Financiële onderbouwing
 • De persoonlijke motivatie

 

Uitbetaling subsidies

Fona Conservation zal overgaan tot de uitbetaling van de subsidies bij ontvangst van het eindverslag, samenvatting (in NL en ENG) en een korte financiële verantwoording. Het verslag moet daartoe binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie zijn ontvangen door Fona Conservation. De aangeleverde samenvatting in Nederlands en/of Engels worden vervolgens gepubliceerd op de Fona Conservation website. De aanvragen worden maximaal 7 jaar bewaard.


Adres Secretariaat:
Stichting FONA
t.a.v. Roos Kuiters (secretaris)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.